logo
 
?

евроказино

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателите Кадир Кадир и Йордан Школагерски. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи господа народни представители!

Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.

Преди да започнем по дневния ред, а именно дебатите по внесения от Парламентарната група на СДС проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България, искам да ви информирам за следното.

Засега всички комисии на Народното събрание са дали свои становища относно законопроекта за държавния бюджет.

Остава да изчакаме единствено становището на Комисията по бюджета и финансите. Постъпило е също така предложение от народния представител Златимир Орсов, на основание чл. 2 от правилника на 8 февруари Народното събрание да проведе извънредно заседание от 10 часа.

Господин Орсов посочва от 10 часа до 20 часа, но това, второто, приемам, че все едно не го е посочил.

(Шум и реплики от блока на СДС) Ние уточняваме само началния час на заседанието.

Не можем да фиксираме такъв краен час, тай като може да се случи така, че да свършим по-рано.

В този смисъл предложението е следното: РД/НП 57.1 Извънредно заседание при следния дневен ред: 1. Второ четене на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Второ четене на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за пребиваване на чужденците в Република България. Първо четене на проекта за Закон за националната служба за сигурност.

Първо четене на проекта за Закона за държавния бюджет 2. Въпросът за държавния бюджет в този ред за извънредното заседание не мога да подложа на гласуване, тъй като наистина няма становище на Комисията по бюджета и финансите.

(Шум и реплики от блока на СДС) ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю!

Разбира се, че потвърждавам искането си за извънредно заседание.